+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Socialinės pedagoginės veiklos tikslas:

  • Vaiko gerovė, saugumas, ankstyvoji prevencija, pozityvi vaiko socializacija.

Socialinės pedagogės veiklos turinys:

  • Teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintiems vaikams bei vaikams, kurie stokoja bendravimo įgūdžių, netinkamai elgiasi su kitais vaikais ir suaugusiais, sunkiai adaptuojasi;
  • Veda individualias arba pogrupines pratybas – ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai: mokoma atpažinti ir valdyti savo emocijas, sutelkti dėmesį į atliekąmą veiklą, elgtis tinkamai;
  • Sudaro individualius švietimo pagalbos planus (IPP), fiksuoja vaikų pasiekimus;
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais įstaigos specialistais, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyviausių pagalbos būdų ir priemonių;
  • Konsultuoja tėvus, darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo bei pagalbos teikimo klausimais;
  • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir darželio savivaldos grupėmis;
  • Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą ugdymo centre;
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Socialinės pedagogės veikla grįsta korektišku gautų duomenų panaudojimu, informacijos konfidencialumu.

PIRMINĖ VAIKO ADAPTACIJA>>

Socialinės pedagogės kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: Antradienis ir penktadienis 8.15 – 15.45

Trečiadienis 11.30 – 15.30

Mielai Jums padėsiu ir lauksiu,

Socialinė pedagogė Rūta Bujienė

El. paštas: ruta.bujiene@pauc.lt

Atnaujinta: 2023-11-28

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas