+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Specialiosios pedagogės veiklos turinys:

  • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą individualiai ar grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus;
  • rengia pagalbos vaikui planus, teikia pagalbą grupių mokytojoms pritaikytų programų rengimui;
  • šviečia ugdymo įstaigos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos (VGK) darbe, renka duomenis apie ugdymosi sunkumų turinčių vaikų pasiekimus;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialiosios pedagogės veikla grįsta korektišku gautų duomenų panaudojimu, informacijos konfidencialumu.

Kontaktai

specialioji pedagogė Iveta Grišiūtė

El. paštas: iveta.grisiute@pauc.lt

Atnaujinta: 2024-02-29

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas