+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Tiflopedagogės veikla

Tiflopedagogo kabinete Centre lavinama smulkioji motorika, taktiliniai pojūčiai, orientacija erdvėje. Tiflopedagogas supažindina su Brailio rašto pradmenimis, moko tinkamai naudotis specialiomis mokymo priemonėmis, skirtomis regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Dirbama ir kitose įstaigos erdvėse, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio regėjimo funkcijų būklę, individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes.

Teikiama specialioji pagalba silpnaregiams vaikams, kuriems Pedagoginė Psichologinė Tarnyba nustatė  tiflopedagoginę pagalbą. Organizuojamos indvidualios specialiosios pratybas 1–2 kartus per savaitę pagal indvidualiai sudarytą programą. Konsultuojami tėvai ir pedagogai, ugdantys silpnaregius mokinius kitose mokslo įstaigose.

Pagrindiniai tikslai teikiant tiflopedagoginę pagalbą:

  • lavinti sensomotoriką (tikslinti daiktų vaizdinius, nusakant formą, spalvą, dydį, faktūrą, padėti kaupti uoslės, skonio, lytėjimo, akustinius įgūdžius),
  • lavinti regimąjį suvokimą (vaizdinės informacijos supratimą, dėsningumų pastebėjimą, visumos ir dalies santykio suvokimą ir siejimą su mokomąja medžiaga, reviualizacijos ugdymą, regimųjų stimulų nuoseklumo įsiminimą ir atkūrimą, vertinimą ir analizavimą plokštumos geometrinių figūrų),
  • tikslinti orientaciją ir mobilumą (erdvės suvokimą ir erdvinių sąvokų raišką žodžiu, laiko suvokimą, kelio, greičio, laiko priklausomybės suvokimą, priminti taisyklingą laikyseną ir ją koreguoti),
  • formuoti savitarnos įgūdžius (skatinti savarankiškumą, mokėti pastebėti netvarkingumą savo išorėje, lavinti savireguliacijos procesus, ugdyti higieninius įgūdžius),
  • tobulinti socialinius įgūdžius (saugotis pavojų, tausoti savo ir kitų sveikatą, aptarti kaip keičiasi mūsų kūnas, išvaizda, norai, įpročiai, lavinti suvokimo, skaičiavimo, skaitymo gebėjimus).

Mokomosios medžiagos  supratimui ir įsisavinimui reikia neretai daugiau laiko. Reikalinga  ištęsti įgūdžių ir mokėjimų formavimą, tobulinti etapinį įgūdį ir mokėjimą. Individualus darbas, galimybė formuojamus mokėjimus pajusti vaizdu, žodžiu, lytėjimu, pavyzdžiu padeda geriau  įsisavinti žinias ir padidinti pasitikėjimą savimi. Svarbu padėti nugalėti  įvairius sunkumus, palaikyti teigiamą mokymosi motyvaciją, skatinti vertybinių nuostatų formavimą, būtiną asmens socializacijai.

 

Kilus klausimams galite kreiptis:

Tiflopedagogė Eugenija Petravičienė

El .p. eugenija.petraviciene@pauc.lt

Atnaujinta: 2022-11-15

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas