+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

1991 m. Šiauliuose pastatytas lopšelis darželis Nr. 45, skirtas sutrikusios regos vaikų ugdymui. 1992 m. rugsėjo 1 d. lopšelis – darželis reorganizuotas į Silpnaregių pradinę mokyklą – darželį. Įsteigtos pradinės klasės silpnaregiams mokiniams. 1994 m. rugsėjo 1 d. Silpnaregių pradinė mokykla – darželis bei Aklųjų ir silpnaregių socialinio ugdymo mokykla reorganizuoti į Petro Avižonio regos centrą. 2020 m.  keitėsi įstaigos pavadinimas į Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centrą.

avizonis

(1875 – 1939)

Petras Avižonis gimė 1875 m. balandžio 17 d. Pasvalyje. 1900 m. baigė Tartu universitetą. Dirbo gydytoju Ariogaloje, Žagarėje, Šiauliuose, Kaune. Nuo 1922 m. Kauno universiteto aklųjų katedros vedėjas, profesorius, fakulteto dekanas, prorektorius, rektorius. Mirė 1939 m. spalio 17 d. Kaune.

VIZIJA

Vaiko sistemingos ūgties įvairiose srityse siekianti mokykla, ugdymą grindžianti humanistinėmis vertybėmis.

MISIJA

Sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimus turintiems vaikams, teikti tiflopedagoginę pagalbą įvairaus amžiaus akliems ir silpnaregiams asmenims.

VEIKLOS SRITYS

 

Bendrasis ikimokyklinis ugdymas

Bendrasis priešmokyklinis ugdymas

Tiflopedagoginė pagalba ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams

Tiflopedagoginė pagalba mokyklinio amžiaus vaikams miesto mokyklose

Kita specialioji pagalba ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams

 

Atnaujinta: 2021-08-24

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas