+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Pavardė, vardas  Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacija
Begonienė Vilma aukštasis muzikos mokytojo ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja vyresniojo mokytojo
Būjienė Rūta aukštasis socialinio pedagogo socialinė pedagogė socialinio pedagogo
Kantauskienė Daina aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininko
Grišiūtė Iveta aukštasis specialioji pedagogika ir logopedija specialioji pedagogė, logopedė specialiojo pedagogo
Kaulinienė Algina aukštasis logopedija logopedė vyresniojo logopedo
Kaušienė Irena aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Klevickienė Aida aukštasis kūno kultūra plaukimo instruktorė, judesio korekcijos specialistė vyresniojo mokytojo
Kriaučiūnienė Gražina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Kvietkauskienė Jurgita aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Liakaitė Regina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Maslauskė Vilma aukštasis auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Norienė Ilona aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Petravičienė Eugenija aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo
Pipinytė Grunskienė Giedrė aukštasis meno pedagogika, dailė, dizainas ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Romanovaitė Jolanta aukštesnysis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Tamošauskienė Jurgita aukštasis specialioji pedagogika(tiflopedagogika) ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresniojo auklėtojo
Tverijonienė Irma aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojo
Vasiliauskienė Palmira aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininko
Venckuvienė Ramunė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtojo
Žvigaitienė Asta aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininko

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

Atnaujinta: 2024-02-29

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas