+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL LĖŠŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PRODUKTAMS ĮSIGYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO

15 DIENŲ EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS DARŽELIAMS

 PUSRYČIŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS

PIETŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS I

PIETŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS II

PIETŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS III

VAKARIENĖS TECHNOLOGINĖS KORTELĖS

Atnaujinta: 2024-01-24

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas