+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Obuoliukų“  grupė 

2022-2023 mokslo metai

Jungtinę priešmokyklinio ugdymo grupę „Obuoliukai“ lanko 18 vaikų: 7 mergaitės ir 11 berniukų, kurių amžius 5–6 metai. Vaikai smalsūs, judrūs. Jaučia norą tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti savo aplinką, rasti atsakymus į kylančius klausimus. Grupės veiklose vykdomas sistemingas ugdomosios veiklos planavimas, modernizuojant ugdymo(si) procesą inovatyvių, interaktyvių priemonių pagalba. Didelį dėmesį skiriame individualių gebėjimų lavinimui, individualios pažangos bei pasiekimų vertinimui. Džiaugiamės bendradarbiavimu ir partnerystės plėtra su ugdytinių tėvais.

Atkreipiant dėmesį į ugdytinių entuziazmą, norą veikti, vis dažniau renkamės jų pačių pasiūlytas, spontaniškas veiklas, kurių metu integruojame inovatyvias, interaktyvias įstaigos priemones: interaktyvias grindis, lentą, šviesos stalą, robotukus „BEE-BOT“ ir „Photon“, mulsensorinį kambarį, STEAM (tyrimų) kambarį, konstruktorių kambarį „Kūrėjų pasaulis“.

Aktyviai dalyvaujame darželio ir kitų įstaigų renginiuose, patys organizuojame šventes ir popietes, sportinius renginius, edukacinius užsiėmimus, kurių metu mokomės draugiškai sutarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.

Grupėje vykdoma integruojama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis“.

Grupėje dirba vyresnioji mokytoja Jurgita Kvietkauskienė, mokytoja metodininkė Asta Žvigaitienė ir auklėtojų padėjėja Jolanta Astrauskienė.

 

Atnaujinta: 2022-11-10

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas