+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Saulės zuikučių” ikimokyklinio ugdymo grupė 

Nuo pat ankstyvo ryto

Saulutei patekėjus,

Pabiro saulės zuikučiai

Po pievas ir laukus,

Pakalbino medelį,

Ir skaisčią pievų gėlę,

Paglostė, pakuteno

Vaikučiams veidelius.

Saulutės zuikučiai

Juos gaudo vėjelis

Po pievas žalias.

Daržely vaikučiai

Linksmi pabiručiai

Gėlėm padabino vaikystės dienas

2022-2023 mokslo metai

 „Saulės zuikučių” grupę lanko 16- ką  5-6  metų  ikimokyklinio amžiaus vaikai, iš kurių 10 mergaičių ir 6 berniukai. Iš jų 7 vaikai su spec. poreikiais.

Vaikai: aktyvūs, žingeidūs, kūrybingi.

Tinkamai paruošta grupės aplinka, priemonės, veiklos, bendradarbiavimas su įstaigos specialistais (logopedu, spec. , soc. pedagogais,  judesio korekcijos )

žaidimai skatina  vaikų kalbos raidą, gebėjimą bendrauti, tyrinėti ir pažinti aplinką, skatina motorikos vystymąsį, stimuliuoja organizmo augimą , darbingumą, sukaupti ir išlaikyti dėmesį, lavina kūrybinį loginį mąstymą,moko tinkamai reikšti emocijas, padeda vaikams atsipalaiduoti.

Savęs pažinimas, tampant  savarankiška asmenybe vykstanatūraliai tyrinėjant save ir savo galias sąveikaujant su bendraamžiais ir suaugusiais.

Siekiama glaudesnio sąlyčio su gamta – organizuojamos veiklos lauke ir susitikimai su gamtos objektais…

 Veiklose naudojamos skaitmeninės technologijos  sudaro galimybes vaikams kurti, „žaisti“, derinti tikro ir virtualaus pasaulio objektus ir jų atvaizdus, tikslams įgyvendinti panaudojamos kitos darželio edukacinės erdvės: „Steam“ laboratorija, „Sportuojantis koridorius“, „Interaktyvios grindys“, „Žaidimų kambarys“, „Labaduko“ teatro kambarys.

  Padedama vaikams suprasti mokymosi vertę, skatinamas noras sužinoti, išmokti vis daugiau naujų dalykų. Veiklose naudojami „Steam“ elementai, organizuojame grupės projektus, dalyvaujame miesto, respublikiniuose ir „eTwinning“ tarptautiniuose projektuose.

Grupėje dirba vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Maslauskė ir Gražina Kriaučiūnienė bei auklėtojos padėjėja Dalė Baranauskienė.

2021-2022 mokslo metai

Grupę lanko 4 metų amžiaus vaikai.

2020 -2021 mokslo metai

   „Saulės zuikučių” grupę lanko 16 vaikų. Tai 3–4 metų a. ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė.

     Jei reikėtų trumpai apibūdinti grupę, tai būtų 5 kodiniai žodžiai:

–          smalsūs,

–           judrūs,

–          aktyvūs,

–          sportiški,

–           norintys kasdien patirti naujų įspūdžių.

Grupėje sukurta saugi, žaisminga, ugdanti aplinka, kuri skatina vaikus kūrybiškai veikti ir atsiskleisti kiekvieno vaiko individualumui. Vaikams sudarytos sąlygos išbandyti šviesos lentos galimybes. Daug priemonių, gamtinės medžiagos, lavinančios sensorinius pojūčius bei smulkiąją motoriką.

Maži mūsų darbeliai – didelių darbų pradžia.

    Kiekvienas vaikas gerbiamas, mylimas, išklausomas, matomas, skatinamas būti savarankiškas.

    Su vaikais dirba patyręs grupės kolektyvas. Tai auklėtojos Dalia Beniušaitė ir Vilma Maslauskė, turinčios vyr. auklėtojos kvalifikaciją, bei auklėtojos padėjėja Roma Božienė.

Atnaujinta: 2022-12-19

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas