+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Pelėdžiukai” įsitraukė į socialinių partnerių l/d „Žilvitis“ suorganizuotą sportinę veiklą „Žaidimų diena centriniame parke“. Kartu su bendraamžiais iš kitų įstaigų ( „Sigutė“, „Gluosnis“, „Coliukė“) aktyviai judėjo, atliko įvairias komandines užduotis.

STEAM veikloje panaudodami įvairią gamtinę medžiagą kūrė paveikslą „Mano svajonių vasara“. Vaikai stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, patyrė daug kūrybinio džiaugsmo.

Informaciją parengė IU auklėtoja Jurgita Tamošauskienė

Respublikinės praktinės STEAM dirbtuvės „Kur slypi paslaptis?” – organizatorius Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras.
Kūrybinės dirbtuvės „Draugauja spalvos” – organizatorius  Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė” pagal bendradarbiavimo sutartį 2021-04-21 organizavo nuotolinę kūrybinę veiklą „Draugauja spalvos”. iš kiekvienos socialionių partnerių įstaigos dalyvavo po vieną grupę. Mūsų įstaigą atstovavo „Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai.
Kviečiame pasidžiaugti užfiksuotos veiklos akimirkomis.
Respublikinis edukacinis projektas „Mano linksmieji kodai” – organizatorius  Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė”.
2021 m. kovo 1 d. – balandžio 30 d. „Obuoliukų” ir „Žirniukų” grupės ugdytiniai su auklėtojomis AstaŽvigaitiene ir Jurgita Kvietkauskiene dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informatinio mąstymo (algoritmavimo) lavinimo projekte „Mano linksmieji kodai”, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė”.
Pedagogai bendradarbiavo virtualioje aplinkoje (uždaroje facebook grupėje), dalindamiesi projekto metu atliktų iššūkių (užduočių) atlikimo nuotraukomis.
Projekto metu buvo ugdomas vaikų dėmesio sutelktumas, mokėjimas priimti savarankiškus sprendimus, gebėjimas mąstyti, analizuoti. Džiugu, kad įveikėme iškeltus iššūkius ir atlikome visas užduotis:
– naudodami koordinačių sistemos metodą atkodavome įstaigos pavadinimą;
– pasakojome pasakas, istorijas, nutikimus su papildyta realybe, panaudodami įvairias programėles;
– atlikome velykines užduotėles su robotukais „BEE-BOT”;
– vaikai atliko užduotėles su „PIXEL ART” programėle.
Informaciją parengė auklėtojos Jurgita Kvietkauskienė ir AstaŽvigaitienė
Edukacinė veikla „Pasakose gyvena STEAM” – organizatorius  Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis”.
„Pasakose gyvena STEAM” – tai pedagogams skirta veikla, supažindinti su pasakų panaudojimo galimybes organizuojant STEAM veiklas. Šiame nuotoliniame gerosios patirties pasidalijimo renginyje 2021-04-26 dalyvavo 8 mūsų pedagogai. Lopšelio-darželio „Gluosnis” pedagogės pasidalino atviromis organizuotų veiklų video, kurios po peržiūros bendrai aptartos.

Kūrybinės STEAM savaitė: akademija pievoje – organizatorius  Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis”.

Atnaujinta: 2022-06-20

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas