+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras yra pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ir prisijungė prie sveikatą „Sveikos mokyklos“ tinklo. Mūsų parengta programa „Judėk, draugauk ir sveikas auk“ patvirtinta 2021–2025 m. laikotarpiui. Programa rengta siekiant stiprinti, formuoti Centro bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, kurti sveikatai palankią aplinką.

 

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės sudėtis:

Aurelija Leišienė, direktoriasu pavaduotoja ugdymui, pirmininkė,

Rūta Čekanauskienė, socialinė pedagogė,

Aida Klevickienė, plaukimo instruktorė, judesio korekcijos specialistė, PU pedagogė,

Jordana Kurtinaitienė, visuomenės sveikatos specialistė,

Simona Vaičiulytė-Gavorskienė, Petro Avižonio ugdymo centro tarybos pirmininkė, tėvų atstovė,

Asta Žvigaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Atnaujinta: 2022-06-02

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas