+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

I KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų ataskaita I ketv.

Biudžeto išlaidų ataskaitos aiškinamasis raštas I ketv.

Forma Nr2 30 – 4

Forma Nr2 32 – 5

Forma Nr2 33 – 6

Forma Nr2 IU – 1

Forma Nr2 PU 2

Forma Nr2 SB – 3

II KETVIRTIS

Aiskinamasis rastas II ketv.

Forma Nr 1 II ketv

 Forma Nr2 30 II ketv

 Forma Nr2 32 II ketv

 Forma Nr2 33 II ketv

 Forma Nr2 141 IU II ketv

 Forma Nr2 141PU II ketv

 Forma Nr2 151 II ketv

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas III ketv

F-1 3k

Forma Nr2 30

Forma Nr2 32

Forma Nr2 33

Forma Nr2 151

Forma Nr2 IU 141

Forma Nr2 PU 141

IV KETVIRTIS

Aškinamasis raštas (metinis)

F-1 4k Avižonis

Forma Nr2_30

Forma Nr2_33

Forma Nr2_141IU

Forma Nr2_141PU

Forma Nr2_151

Atnaujinta: 2022-01-21

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas