+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023

Metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas P.Avižonio ugdymo centras 2023-11-09

Finansinės būklės ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-09-30

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas P.Avižonio ugdymo centras 2023-06-30

Finansinės būklės ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-06-30

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas P.Avižonio ugdymo centras 2023-03-31

Finansinės būklės ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita P.Avižonio ugdymo centras 2023-03-31

Atnaujinta: 2024-03-06

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas