+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Centre veikiančios komisijos:

 

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos sekretorė – Vilma Maslauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai: 

Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Algina Kaulinienė, logopedė,

Aida Klevickienė, judesio korekcijos specialistė,

Nerilė Taurienė, specialioji pedagogė, logopedė,

Reda Skauminė, socialinė pedagogė,

Jordana Kurtinaitienė,  visuomenės sveikatos specialistė.

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Audrė Urbienė, direktorė,

Nariai:

Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

Daina Kantauskienė, Pedagogų tarybos atstovė (metodininko kvalifikacinė kategorija),

Palmira Vasiliauskienė, Centro tarybos atstovė,

Asta Žvigaitienė, pedagogų tarybos atstovė (metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Etikos komisija

Nariai:

Jurgita Kvietkauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

 Palmira Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Nijolė Valančienė, mokytojo padėjėja.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė – Aurelija Kazlauskienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė,

Nariai:

Virginija Milašienė, bendrosios praktikos slaugytoja,

 Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Darbo taryba

Pirmininkė – Algina Kaulinienė, logopedė,

Nariai:

Ilona Norienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Atnaujinta: 2023-02-28

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas