+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Projektas ,,Antrasis kamštelio gyvenimas“

Dalyviai ,,Pelėdžiukų“ ikimokyklinės ugdymo grupės (3–4 m.) vaikai, jų šeimos nariai. Projektu siekiama formuoti antrinių žaliavų rūšiavimo, pritaikymo įgūdžius. Projekto metu naudotis kamšteliai bus renkami ir rūšiuojami pagal spalvas, įtraukiant ir visus ugdytinių šeimos narius. Panaudojami žaidimuose, spalvų pažinimui, skaičiavimui, įdomių vaizdinių-mokomųjų priemonių gaminimui ir dėlionių, paveikslų kartu su tėveliais kūrimui. Sukurtos priemones numatomos ir toliau naudoti grupės veiklose, žaidimuose, pakviečiami kitų grupių ugdytiniai. Sukuriama knygelė apie kamštelių panaudojimą.

Projektą organizavo bei vykdo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Palmira Vasiliauskienė ir Irma Tverijonienė, auklėtojos padėjėja Nijolė Valančienė.

Projektas įgyvendindamas 2020 m. sausio-birželio mėnesiais.

Atnaujinta: 2020-05-04

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas