+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupė

Grupės šūkis ,,Ką gali atlikti tuoj, niekad nedaryk rytoj!”

„Pelėdžiukai” – darbštuoliukai,

Nors visai dar nedidukai.

Mes nemiegam ant šakų –

Imamės rimtų darbų.

Piešiam, lipdom, aplikuojam,

Nuolat šokam ir dainuojam.

Mūsų grupėje smagu,

Juk aplinkui daug draugų!

2022–2023 mokslo metai

Priešmokyklinę ,,Pelėdžiukų“ grupę lanko 15 vaikų: 7 mergaitės ir 8 berniukai 6–7 metų amžiaus. Grupės vaikai labai aktyvūs, judrūs, žingeidūs, smalsūs. Jiems patinka tyrinėti naują aplinką, gamtą, eksperimentuoti, kūrybiškai veikti, konstruoti, vartyti knygutes. Didesnį dėmesį priešmokyklinėje grupėje skiriame vaikų kalbiniam, gamtamoksliniam, matematiniam, meniniam, sveikatos ir fizinio, visuomeniniam ugdymui. Įgyvendiname ilgalaikius respublikinius ir įstaigoje vykstančius projektus: programa ,,Zipio draugai“, „Sveikata visus metus 2022“ – komandos
„LINKSMIEJI SVEIKUOLIUKAI“ narys, ,,FUTBOLIUKAS“, ,,SVEIKATIADA“, „RIUKKPA“. Dalyvaujame trumpalaikiame eTwinning projekte „Superherojų žaidimai,“ STEAM projektuose.

,,Pelėdžiukus“ globoja ir  jais rūpinasi mokytoja metodininkė Palmira Vasiliauskienė, vyresnioji mokytoja Irma Tverijonienė, auklėtojos padėjėja Nijolė Valančienė, mokytojos padėjėja Aurelija Mikšiūnienė.

2021-2022 mokslo metai

Grupę lanko 5 metų amžiaus vaikai.

Tarptautinė virtuali paroda ,,Sniego karalienės karūna”

 „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai su auklėtojomis Palmira ir Irma dalyvavo tarptautinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Sniego karalienės karūna“. Inicijuota Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“.  Paroda siekiama skatinti vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvumą įgyvendinant kūrybines idėjas; sudaryti sąlygas vaikų meninei saviraiškai; suteikti galimybę išbandyti įvairias menines priemones bei technikas; aktyvinti Lietuvos ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

„Pelėdžiukų” grupės ugdytinė Elija (5 m.) tarptautinei virtualiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodai „Sniego Karalienės karūna“ sukūrė įdomią ir savitą karūną, kuriai naudojo paraloną, spalvotą blizgančią foliją, krepinį popierių, guašą. Daug reikėjo kirpti žirklutėmis ovalus ir skritulius. Pirštukais suvolioti rutuliukus iš krepinio popieriaus. Mergaitè rezultatu buvo labai patenkinta, labai džiaugėsi ją užsidėjusi.

2020 -2021 mokslo metai

 

,,Pelėdžiukų” grupę lanko 16 vaikų (amžius 4–5 metai): 7 mergaitės ir 9 berniukai. Grupės vaikai labai aktyvūs, judrūs, žingeidūs, smalsūs. Jiems patinka tyrinėti naują aplinką, gamtą, eksperimentuoti, kūrybiškai veikti, konstruoti, žaisti su mašinėlėms, kaladėlėmis, vartyti knygutes. Didesnį dėmesį skiriame naujų vaikų adaptacijai, kalbinei raiškai, komunikavimo kompetencijos ugdymui, savarankiškumo ugdymui ir savikontrolei. Įgyvendiname ilgalaikius projektus grupėje ,,Antrasis kamštelio gyvenimas” ir ,,Gera draugų turėti.”

,,Pelėdžiukus” globoja ir  jais rūpinasi auklėtoja metodininkė Palmira Vasiliauskienė, vyresnioji auklėtoja Irma Tverijonienė ir auklėtojos padėjėja Nijolė Valančienė.

Atnaujinta: 2022-11-15

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas