+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

PROJEKTO TIKSLAS – ugdyti socialinės kompetencijos (santykio su savimi, kitais vaikais, suaugusiais)
gebėjimus, dalyvaujant bendrose veiklose su kitos švietimo įstaigos ugdytiniais.
UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti gebėjimą pasisveikinti, prisistatyti, papasakoti apie save, savo pomėgius ir pan.
2. Skatinti domėtis mokykla, įgyti žinių, kas bus svarbu, reikalinga 1-oje klasėje.
3. Papasakoti, pristatyti savo mokyklinę patirtį.
4. Skatinti norėti mokytis, tobulėti, plėtoti savo gebėjimus.

TRUKMĖ:
2021 metai gegužės mėnuo.
DALYVIAI:
Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro „Naminukų“ grupės priešmokyklinio amžiaus vaikai, auklėtoja Daina Kantauskienė, mokytojo padėjėja Aurelija Mikšiūnienė, auklėtojos padėjėja Oksana Kuveikienė.
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos 1 klasės mokiniai, mokytoja Vaida Milčinauskienė.

LAUKIAMI REZULTATAI:
Pagerės vaikų socialiniai gebėjimai, vaikai gebės prisistatyti, papasakoti apie save, savo pomėgius, interesus. Iš mokinių išgirdę įdomių, konkrečių, teigiamų pavyzdžių apie mokyklinį gyvenimą, sužinos, kas svarbu ir reikalinga mokykloje. Bendrose veiklose įgis bendravimo ir bendradarbiavimo patirties. Vaikai patirs teigiamų emocijų, didės jų pasitikėjimas savimi, savarankiškumas.

Atnaujinta: 2021-04-30

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas