+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

PROJEKTAS „ATSPINDŽIŲ ŽEMĖLAPIS“

Apie projektą:

Kas yra atspindys, simetrija? Kokiuose  paviršiuose galima pamatyti atspindį, ką įdomaus pastebėti, sukurti… kaip tyrinėjimai, žaidimai, kūryba veikia mūsų savivertę, motyvaciją ir socialinį aktyvumą?

Tikslas: skatinti vaikų socialinį emocinį intelektą atrandant, tyrinėjant atspindžius.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti pasitikėjimą savimi, motyvaciją siekiant tikslų, socialinį aktyvumą.
  2.   Rasti paviršius, kuriuose gali pamatyti atspindžius, juos užfiksuojant IKT priemonėmis.
  3.   Pastebėti, tyrinėti simetrijos, sekos, ornamento elementus, dydžius atspindžiuose.
  4. Apibūdinti daiktų vietą ir padėtį vienas kito atžvilgiu.
  5. Plėsti žodyną naujais žodžiais.

Projekto trukmė: 2023-11-01 – 2023-11-30.

Projekto dalyviai: Lietuvos, užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, mokytojai.

Veiklos su projekto partneriu, dalyviais:

-projekto tikslų ir uždavinių aptarimas;

-projekto tvirtinimo organizavimas;

-projekto idėjos viešinimas ir dalyvių (mokytojų, vaikų, jų šeimų narių) įtraukimas;

-projekto veiklų aptarimas;

-veiklų moderavimas;

-projekto organizavimas;

-projekto aptarimas;

-projekto viešinimas.

Tikėtini rezultatai: vaikai ugdysis pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, savimotyvaciją, socialinį aktyvumą. Ieškos savo aplinkoje paviršių, kuriuose galėtų pamatyti atspindžius, juos užfiksuos naudodamiesi IKT priemonėmis, atlikdami tyrinėjimus pastebės simetrijos, ornamentų elementus, dydžius atspindžiuose. Plės žodyną naujais žodžiais. Projekto dalyviai sukurs bendrą produktą – virtualų atspindžių žemėlapį. Vaikai įsivertins projekto metu įgytas žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas. Pedagogai įsivertins įgytas, patobulintas kompetencijas, dalinsis gerąją darbo patirtimi su kolegomis įstaigos tinklalapyje, eTwinning platformoje, Twinspace erdvėje.

Projektą parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daina Kantauskienė, Palmira Vasiliauskienė, Jurgita Tamošauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Maslauskė, Jolanta Romanovaitė.

„Naminukų“, „Nykštukų“, „Saulės zuikučių“, „Pelėdžiukų“, „Obuoliukų“ grupių vaikai kartu su mokytojomis Daina Kantauskiene, Jurgita Tamošauskiene, Jolanta Romanovaite, Vilma Maslauke, Palmira Vasiliauskiene, Jurgita Kvietkauskiene startuoja naujame tarptautiniame eTwinning projekte „Atspindžių žemėlapis“. Šiame projekte dalyvauja 24 dalyviai iš keturių skirtingų šalių: Lietuvos, Turkijos, Rumunijos ir Lenkijos. Į projektą įsitraukė ir Centro socialiniai partneriai iš l/d „Gluosnis“, „Bitė“, „Sigutė“.

Projekto metu vaikai tyrinės atspindžius skirtinguose paviršiuose, eksperimentuos, kurs, žais, vertins, kaip projekto veikla įtakoja savivertę, motyvaciją ir socialinį aktyvumą. Projekto metu vaikai, mokytojai iš visų dalyvaujančių šalių bendradarbiaus, dalinsis savo idėjomis, kurs bendrus darbus.

Mes labai laukiame šios nuostabios kelionės po atspindžių pasaulį kartu su mūsų tarptautiniais draugais!

P.S. Idėją projektui įkvėpė IU metodinių rekomendacijų rinkinys „Žaismė ir atradimai“.

Informaciją parengė Daina Kantauskienė

Foto Vilma Maslauskė

Projekto įgyvendinimas

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro „Naminukai“, „Nykštukai“, „Pelėdžiukai“, „Obuoliukai“, Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, Šiaulių lopšelis darželis „Žilvitis“, Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“, Utenos lopšelis-darželis „Pasaka“ ir partneriai iš Rumunijos bei Turkijos, įkvėpti IU metodinių rekomendacijų rinkinio „Žaismė ir Atradimai“, susijungė eTwinning projektui „Atspindžių žemėlapis“.

Projekto veiklos vedė vaikus per naujus atradimus – atspindžių ieškojimą įvairiausiose aplinkose, jų tyrinėjimą, simetrijų, dydžių, spalvų žaismą atspindžiuose, įspūdingiausių atspindžių rinkimus, ir svarbiausia – savo jausmų, emocijų, savivertės įprasminimą, kuriant dainą ir ją pristatant projekto dalyviams. Vaikai išbandė projekto mokytojų kurtas IKT priemones – žaidimus, susipažino su saugaus interneto naudojimosi galimybėmis. Džiaugiamės vaikų susidomėjimu, kūrybiškumu projekto metu įgytas žinias, patirtį perteikiant kuriant naujus žaidimus, veiklas, kūrybinius darbus, džiaugiamės tėvų įsitraukimu, fiksuojant vaikų atrastus atspindžius, renkant įdomiausius ir padedant mokytojams įvertinti projekto naudą vaikų ugdymui(si).

Ar mes jau baigėme savo kelionę po atspindžių pasaulį?.. Tikrai ne, nes vis dar girdime džiaugsmingus vaikų šūksnius: „Mokytoja, aš matau atspindį“.

Projekto metu buvo sukurtas „Atspindžių žemėlapis“

MailScanner has detected a possible fraud attempt from “padlet.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “padlet.com” claiming to be Reflections map (padlet.com)

„Atspindžių  žemėlapis“

eTwinning projektas ,,Reflection map” (youtube.com)

Informaciją parengė IU mokytoja Daina Kantauskienė

Atnaujinta: 2023-12-28

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas