+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Tema „Atversime kalbos skrynelę“, kartu įtraukiant ir Motinos dienai skirtas veiklas

Dalyviai. Ugdymo centro bendruomenė.

Projekto trukmė: 2020-04-27 – 2020-05-08 dienomis.

Projekto tikslai:

– Žadinti vaikų domėjimąsi gimtąja kalba.

– Skiepyti meilę spausdintiniam žodžiui, ugdyti literatūrinį skonį.

– Skiepyti meilę artimiausiems žmonėms.

Projekto uždaviniai:

– Aktyvinti gimtosios kalbos žodyną, skatinti žodinę raišką.

– Mokyti suprasti knygų ir kitų rašytinių tekstų mintis.

– Suteikti vaikams kūrybinio džiaugsmo bei praktinių įgūdžių.

– Įtraukti įstaigos bendruomenę, atliekant kartu projekto užduotis.

– Ugdyti pagarbą, dėmesį savo mamai, močiutei.

Projekto veiklos organizatoriai: Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Romanovaitė, logopedė Algina Kaulinienė, specialioji pedagogė Jolanta Grublienė, tiflopedagogė Violeta Volodkaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Regina Liakaitė, meninio ugdymo mokytoja Vima Begonienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė.

Atnaujinta: 2020-09-16

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas