+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Laimėtas 2021 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo srities 1 pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014193 “Innovation in Education, from digital to sports and sensory new methods” („Inovacijos ugdyme – nuo naujų skaitmeninių iki sporto bei sensorinių metodų“).

Projekto įgyvendinimo trukmė 2021-12-01 –2023-06-01. Šiuo laikotarpiu bus įgyvendinti 6 mobilumai  (vyks 6 asm.) trijuose mokymuose. Dveji mokymai vyks Ispanijoje (INERCIA DIGITAL SL) ir vieni Italijoje (JUMP – Gioventù in riSalto).

(NE)Viskas suplanuota

ARBA

Kaip įgyvendinome pirmąjį mobilumo projektą

Tik 4 proc. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų dalyvauja Erasmus+ projektuose. Labai nustebau tai išgirdusi, tačiau labai gerai supratau, kodėl taip yra. Turiu galimybę pritaikyti asmeninę ankstesnę projektinę patirtį, tačiau didelė dalis pažįstamų švietimo atstovų jos neturi. Projektų rengimo pradžia yra bauginanti ir sunkiau suprantama. Kitas svarbus aspektas – kalbiniai gebėjimai. Darželiai neturi anglų kalbos mokytojų, kas stipriai apriboja žmogiškuosius resursus bendravimui.

Projekto rengimo metu planavome, kam būtų naudinga dalyvauti mokymuose, kiek mūsų galėtų vykti, kaip vieni kitus sustiprintume, kas gautų didžiausią pridėtinę vertę. Galimybė įtraukti ne tik pedagogus, bet ir kitus įstaigos narius – didžiulė sėkme įstaigos bendrystei ir supratimui kai  nauja veikla tampa artima visai bendruomenei, o ne skatinančia atotrūkį ir požiūrių skirtumą.

Laimi projektą tikiesi ir sklandaus įgyvendinimo, tačiau viskas buvo įdomiau 🙂 Laimėjimas kita nei tikėtasi apimtimi pakeitė galimų dalyvių požiūrį ir planavimas pirmiesiems mokymams tapo pirmuoju šaltu dušu projekto įgyvendinimui. Nepaisant motyvacinių pokalbių ir bandymų įveikti dvejones kandidatai vienas po kito atsisakė dalyvauti mobilume. Pagrindinis motyvas – neturi patirties tokioms veikloms, neturi pakankamų kalbinių gebėjimų, neturi patirties savarankiškam keliavimui į pakankamai tolimas priimančių įstaigų vietoves. Suprasdami, kad nepakeisime mokymų pobūdžio, datos, į mokymus vyksta tie, kurie turėjo likti tik įgyvendinimo komandoje. Pirmuose mokymuose „Robotika ugdytojams“ („Robotic for Educators“) dalyvauja pedagoginio ir nepedagoginio personalo atstovės Aurelijos.

Taigi, aš viena iš dalyvių mokymuose „Robotika ugdytojams“. Mokymai įdomūs, naudingi – tobulėjimas tiek skaitmeninėje, tiek inžinerinėje srityje, priemonių poreikio analizė, bet… Ne viskas pritaikoma darželinio amžiaus vaikams. Vėl daug minčių, kaip būtų galima įgyvendinti su mūsų ugdytiniais. Viešinimas. Na, čia tai tikrai ne taip kaip turėjo būti. Tas sutrikimas nuo projekto įgyvendinimo pradžių, neleido lengvai įsivažiuoti. Galiausiai dalijamės, mokome savo ir socialinių partnerių koleges, rengiame straipsnį, pristatome konferencijoje, per įstaigos bendruomenės šventę… O kur dar socialiniai tinklai ir tinklapiai… Daug visko, bet taip įdomu iš naujo ir iš naujo išgyveni mobilumo patirties įspūdžius.

Mokymai „Fizinių ir sportinių veiklų nauda ugdymo aplinkoje” (“Benefits of physical and sporting activities in education environments”), kurie glaudžiai susiję su centro bendruomenės sveikos mokyklos programos įgyvendinimu. Temą, datą pristatome labai anksti. Ir prašymą pačioms pedagogų ir nepedagoginio personalo komandoms deleguoti savo atstovus. Šįkart lengviau. Galimi dalyviai nedaug, bet drąsesni – mūsų, kaip pirmųjų dalyvavusių, pozityvios emocijos ir skatinimas dalyvauti suveikia. Į mokymus išvyksta Giedrė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, dirbanti su 3 m. ugdytiniais. Orinta, nepedagoginio personalo komandos išrinkta juos atstovauti.

Galiausiai į mokymus „Storytelling as a Bridge Between the Virtual and the Sensory“ Italijoje keliaujame kartu su mokytoja Daina. Mokymai apie pasakojimo kūrimą, tačiau po jų labiau norėjosi kurti pasakojimą apie tai, kaip mokymų metu sudaryti sąlygas dalyviams jausti vienybę bei vertybę būti ES dalimi. Skirtingos šalys, patirtys, organizatorių dėmesys, vietinės mokyklos mokytojų įsitraukimas – visa tai tikrai sukuria ne tik profesionalią bet ir vienijančią atmosferą.

Po mokymų praėjo laiko, įspūdžiai nurimo. Pakalbinau ir paprašiau dalyvių išdėstyti savo mintis. Pokalbiai su mokymų dalyvėmis atskleidė ką tobulinti, į atkreipti didesnį dėmesį. Juos prisegu – paskaitykite jei bus įdomu 🙂 Man reikšmingas tapo prisiminimas sau, kad kas aišku pačiam, nebūtinai aišku kitiems. Išreikštas dalyvių poreikis labiau gilintis, tad realizuota bręsusi mintis ateičiai – tai įgyvendinimo šią žiemą parengę KA2 projektą su dar 4 užsienio partneriais. Labai smagu, kad savo jėgas mokymuose išbandę, buvo daug labiau įsitraukę į rengimo procesą nuo idėjos generavimo, iki pagalbos verčiant, dalyvavimu partnerių nuotoliniuose susitikimuose, finansų skaičiavimo. Taip turėjome dar vieną galimybę bendram tobulėjimui ir vienas kito pažinimui.

Nors ne viskas dėliojosi kaip planuota, komandos narėms, dalyvėms Erasmus+ projektas suteikė naują patirtį – skirtingu metu, skirtinguose mokymuose, bet su tais panašiais pasiruošimo pergyvenimais, potyriais, mintimis parvykus ir su tuo pačiu noru aktyviau dalyvauti naujuose projektiniuose bandymuose. Tikimės, kad mūsų pasidalijimas bus padrąsinimas kitiems.

O kam įdomu išsamiau paskaityti apie veiklas – mūsų centro tinklapyje susirašėme ne kaip straipsniui, o kaip ataskaitai pauc.lt skiltyje „Projektai“ 🙂

Aurelija Leišienė, Erasmus+ projekto „INOVACIJOS UGDYME – NUO NAUJŲ SKAITMENINIŲ IKI SPORTO BEI SENSORINIŲ METODŲ“ vadovė, pedagogė bei projektų iniciatorė Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre

Robotic for Educators

Skaitmeninės kompetencijos, gebėjimas jas pritaikyti kasdieninėse veiklose vis labiau aktuali pedagoginio darbo dalis. Pasidalinsime patirtimi apie mūsų pasirinktą skaitmeninių kompetencijų plėtojimo kelią. Balandžio 24–29 dienomis Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro atstovės dalyvavo mokymuose “Robotic for Educators”, kuriuos organizavo nevyriausybinė organizacija Inercia Digital (Ispanija) https://inerciadigital.com/ .

Kadangi vis daugiau kalbama apie programavimo pradmenis, jų pritaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, renkantis mokymus dėmesį atkreipėme į  robotikos mokymus ir  skaitmeninių gebėjimų tobulinimą šioje srityje. Anot mokymų kurso rengėjų, mokomoji robotika leidžia aktyviai įsitraukti į mokymosi procesus, susijusius su moksliniu raštingumu, tobulinti tyrinėjimo įgūdžius, problemų sprendimą, kūrybiškumą. Pastarosios sritys ypač svarbios ir ikimokykliniame -priešmokykliniame ugdyme, tad su dideliu susidomėjimu nėrėme į šios srities pritaikymo galimybes.

Taigi, pasirinkę vieną sritį tobulinimui gavome kur kas didesnes galimybes – gilėjo ir inžinerinė, tarpkultūrinė, kalbinė kompetencijos. To pasiekėme per įvairių užduočių atlikimą: pasitelkiant Lego priemones teko kurti įvairius įrenginius. Vienas iš pvz. – šulinio kaušo kėlimo mechanizmo konstravimas, tam kad suprastume kaip juda skirtingų dydžių ratai, kokių priemonių reikia juos sujungti, krumpliaračių panaudojimo galimybės, tikslaus Lego detalių parinkimo svarba.

Kita užduotis buvo konstruoti edukacinius robotus – veiklos organizuotos pasitelkiant EV3 robotus. Lektorė Laura pateikė programavimo pagrindus: pristatė Bee-Bot bitučių galimybes, tad galėjome palyginti su turima įstaigos patirtimi. Supažindino su Scratch programavimo pagrindais ir Lego education programos teikiamomis galimybėmis. Galiausiai programavimą išbandėme praktiškai – atliktos užduotys tiek su Scratch, tiek su Lego education programomis (o teoriniame lygmenyje atrodė visai nesudėtingai…). Vėliau mokymų dalyvės kūrė programas konkrečiam robotui, stebėjo kaip jis veikia, aiškinosi kodėl ne viskas pasisekė. Tai, kas teoriškai atrodė paprasta, tapo išties nemažu išbandymu tik elementarius programavimo pagrindus turinčioms ugdytojoms.

Mokymų teikėjai skatino plačiau taikyti IKT mokymą(si) švietimo sistemoje. Tad organizavo pažintinius vizitus siekiant supažindinti su gerąją Ispanijos mokyklų patirtimi skaitmeninio ugdymo srityje. Mokymų dalyviai lankėsi verslo centre CADE, kur buvo supažindinti su verslo ir švietimo bendrais projektais, padedančiais plėtoti skaitmenines kompetencijas. Vėliau lankėsi mokykloje Safa Fundacia Huelva (https://huelva.safa.edu/), kurioje ugdymas vyksta nuo ikimokyklinio iki gimnazijos. Didelis dėmesys vizito metu – ugdytinių ir pedagogų skaitmeninių kompetencijų plėtojimui (pristatyta ir įkurta Google klasė).

Apibendrinant mokymų patirtį, galime teigti, kad dalyvės mokėsi integruoti švietimo procesus (STEAM veiklos) per robotiką, susipažino su įvairiais LEGO teikiamais ištekliais ir galimybėmis, o dalyvėms, turinčioms minimalius programavimo pagrindus, tai buvo puiki galimybė išbandyti savo jėgas, pasisemti naujų idėjų. Šie mokymai padėjo tobulinti ne tik skaitmenines, inžinerines kompetencijas, bet kartu plėtojo tarpkultūrinį pažinimą, gilino kalbines kompetencijas. Kartu padėjo suprasti, kaip gautus įgūdžius galima pritaikyti kasdieninėje veikloje – kaip programavimo elementus galima supaprastinti iki atitinkamo amžiaus vaikų gebėjimų, kaip daugiau dėmesio skirti savo krašto, kultūros pažinimui – tam skiriamas didelis dėmesys.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė

Apie mokymus taip pat galite paskaityti straipsnyje „Skaitmeninių kompetencijų plėtojimo užkulisiai“ https://www.svietimonaujienos.lt/skaitmeniniu-kompetenciju-pletojimo-uzkulisiai/

Fizinių ir sportinių veiklų nauda ugdymo aplinkoje

Apie fizinio aktyvumo būtinybę ir naudą žmogaus sveikatai kalbama jau seniai. Dauguma žmonių žino, kad fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti svorį, pagerinti sveikatą ir nuotaiką, sumažinti įvairių ligų riziką. Taip pat akivaizdi fizinio aktyvumo nauda tokiems aspektams kaip motyvacija, pasitikėjimas savimi, darbingumas, todėl labai svarbu šias žinias ne tik turėti, bet neužmiršti, kartoti ir taikyti plėtojant veiklą bei metodus, kurie skatintų asmeninį, bei grupinį tobulėjimą ir pasiekimus.

Todėl dar Erasmus+ projekto rengimo etape nusimatėme mokymus „Fizinių ir sportinių veiklų nauda ugdymo aplinkoje” (“Benefits of physical and sporting activities in education environments”). Anot mokymų organizatorių, pagrindinis šių kursų tikslas – mokyti švietimo personalą efektyviai valdyti turimus (naudojamus) sporto išteklius, mokyti dalyvius įžvelgti profesinės, edukacinės ir asmeninės naudos jų darbo vietose per fizines veiklas.

Dalyvės Giedrė Pipinytė-Grunskienė ir Orinta Klevinskienė aiškinosi fizinių ir sportinių veiklų ypatumus, praktiškai išbandė nusiraminimo ir atsipalaidavimo pratimus, kuriuos įtraukus į ugdymo veiklą, vaikai išmoktų labiau reguliuoti savo emocijas. Trumpų ir nesudėtingų jogos pratimų integravimas į ugdymo ir (ar) mokymo procesą turėtų tapti visuotinai priimtinu sveiku įpročiu. Suaugusieji, reguliariai įtraukę į kasdieninę ar darbinę veiklą „jogos pertraukėles“ taip pat jaučia teigiamą jų poveikį – tokios trumpos akimirkos, atpalaiduoja, ramina, sumažina stresą bei kūno įtampą, gerina dėmesingumą ir koncentraciją tolesnei veiklai.

Taigi, pirmiausia atsipalaidavimas, o toliau – fizinių veiklų sąsajos su tvarumu, skaitmeninėmis technologijomis. Ar tikrai gali sportas būti tvarus? Pasirodo, gali, jeigu gamtos, parko aplinką ugdymo procese dažniau naudosime kaip natūralią sporto aikštelę, o gamtines priemones (akmenukus, pagaliukus, lapus, kankorėžius, šiaudus, smėlį, kaštonus ir pan.) pritaikysime įvairiuose žaidimuose ir rungtyse. Gamtinės priemonės nieko nekainuoja, jos neteršia aplinkos, o tai ir yra viena svarbiausių tvarumo idėjų. Kita vertus, moko vaikus pastebėti smulkmenas (spalvas, formas, tekstūras), saugoti gamtą, ugdo kūrybiškumą, moko pasaulio pažinimo, matematikos (kelių mokomųjų dalykų integravimas), plečia žodyną gamtos pažinimo sąvokomis (įvardijami augalų, medžių, paukščių pavadinimai). Nuo mažų dienų apie tai ne vien kalbėdami, bet ir darydami, užauginsime vaikų kartą, kuri suvoks ir priims aplinkos tvarumą kaip savaime suprantamą reiškinį, neatsiejamą nuo fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos.

Pedagogui labai svarbu atrasti būdą (-us), kaip sudominti vaiką / mokinį fizine veikla ir kaip motyvuoti jos nenutraukti. Vienas iš tokių būdų gali būti skaitmeninių priemonių naudojimas fizinio aktyvumo veiklose. Pavyzdžiui, canva.com platformos panaudojimo galimybės labai plačios: pedagogas gali kartu su vaikais sukurti plakatą kaip motyvuojančią vizualinę priemonę, skatinančią sportuoti, suplanuoti veiklas, kurias galima interaktyviai pateikti, susikurti individualų grupės / klasės projektą fizinio aktyvumo tematika, bendrauti ir dalintis savo projektais su kitais pedagogais. Mokymų metu canva.com platformos pagalba dalyvės kūrė projektą „Fizinės ir sportinės veiklos nauda“, kuriuo būtų siekiama rasti būdų, kaip didinti Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro pedagogų ir kitų darbuotojų motyvaciją sportuoti.

Mokymų organizatoriai dalyvėms sudarė sąlygas aplankyti ir iš arčiau susipažinti su vietinėmis įstaigomis ir pamatyti, kaip čia propaguojamos fizinės ir sportinės veiklos. Aplankytame Huelvos vaikų iki 3 metų darželyje stengiamasi mažiesiems sukurti kuo jaukesnę aplinką tiek viduje, tiek lauke, kurioje netrūktų fizinės veiklos.

Apsilankymas sporto centre Forus Huelva CD Saladillo patvirtino faktą, jog Ispanijoje fizinei veiklai teikiama didžiulė reikšmė ne tik įtraukiant ugdymo įstaigas, bet ir skatinant šeimas sportuoti kartu su  vaikais. Sportuojančioms šeimoms siūlomi palankūs sportinės veiklos paketai, nemokami vaikų sportiniai ar laisvalaikio užsiėmimai bei užtikrinama jų priežiūra. Huelvos universitete studentams sudarytos visos sąlygos aktyviai sportuoti bet kuriuo jiems patogiu ir suderintu laiku atskirai įrengtose sporto salėse (krepšinio, gimnastikos, kultūrizmo) ir aikštynuose (teniso, futbolo).

Dalyvės turėjo progą sudalyvauti tarptautiniame kongreso „Binomico“ renginyje su kviestiniais svečiais iš Argentinos. „Binomico“ – tai tarptautinis gastronomijos kongresas, jau antrus metus iš eilės vykstantis Europoje ir jungiantis 22 regionus ir šalis Ispanijoje bei Pietų Amerikoje. Renginio metu mokyklinukai kartu su žinomais Ispanijos virtuvės šefais gamino ir svečiams pristatė tradicinę ispanų sriubą – gaspačo. Siekiama puoselėti tradicinio ir tvaraus maisto kultūros idėjas ir diegti jas vaikams nuo pat mažų dienų.

Taigi per teorinius-praktinius užsiėmimus dalyvės sužinojo pagrindinius sveikos gyvensenos principus ir kaip praktiškai pritaikyti pratimus, padedančius ne tik mokiniams susikaupti pamokoje, bet ir darbuotojams per trumpą laiką atgauti jėgas bei energiją. Dalyvės taip pat sužinojo apie psichologinę sporto naudą asmeniniam tobulėjimui ir sporto santykį su tvarumu, esminius švietimo naujovių aspektus Ispanijoje ir mokymosi bei patirties tobulinimą. Turėjo ir galimybę susipažinti su vietos kultūrine ir istorine aplinka.

Mokymai organizuoti pagal Erasmus+ programos finansuojamą projektą „INOVACIJOS UGDYME – NUO NAUJŲ SKAITMENINIŲ IKI SPORTO BEI SENSORINIŲ METODŲ“ (nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014193). Mokymų vieta – Huelva (Ispanija), mokymų organizatorius – Inercia Digital, data 2022 spalio 24–28 d. Pateikta informacija atspindi dalyvių poziciją, kuri neatspindi visos Erasmus+ programos pozicijos.

Informaciją parengė mokymų dalyvės Giedrė Pipinytė-Grunskienė ir Orinta Klevinskienė

Apie mokymus taip pat galite paskaityti straipsnyje „Sveikatingumas ugdymo procese“: https://www.svietimonaujienos.lt/sveikatinimas-ugdymo-procese-tai-svarbu/?fbclid=IwAR3RiVBscbb05ZNni5VWyWxJLwcdsNlF2M9zUKdJMrczYKj7DP2bhcHCFO0

Mokymai „Storytelling as a Bridge Between the Virtual and the Sensory“ („Pasakojimas kaip tiltas tarp virtualaus ir sensorinio pasaulio“)

2023 m. gegužė. Išsiruošimas 13-os valandų kelionei, prieš ją iki vėlumos daromi neatidėliotini darbai (juk kas kitas padarys…), kita kalba (pasirodo, kuri nusiteikti bendrauti, itališkoje aplinkoje ne visiškai tinka), žmonės, su kuriais vėl pažindinsiesi, bendrausi. Kam tiek stengtis? Negi panašių temų negalima išmokti Lietuvoje? Galima. Žinoma galima. Bet pasirinkus Erasmus+ mokymų kelią gauni daug daugiau. Visiems, kurie po šių mokymų užduoda klausimą, ką naujo išmokau, atsakymas vienas – ši programa, ši patirtis nėra vien apie tai, ką išmokau. Tai ir apie tai, ką atradau savyje ir kituose, kiek užaugau.

Pasakojimo kilmė, ryšys su sensoriniais pojūčiais ir skaitmeninių galimybių pritaikymu. Taip, kai kas žinoma, kai kas atsiminta, kai kas sužinota ir išbandyta naujai. Susiejus su nauja aplinka, žmonėmis, kultūra ir kalbomis, patirtis įgauna visai kitokį atspalvį. Taigi, klausėmės, kūrėme, pristatinėjome, išbandėme vieni kitų sukurtus  pasakojimo ir žaidimų modelius. Įdomu tiek pat, kiek ir sudėtinga.

Pažintis su jauna mokytoja Sabrina, jos atviros veiklos stebėjimas apie Europos kilmę, kuri siejama su graikų mitologija, dievais. Vaikų jaudulys prisistatant angliškai. Mokytoją papildanti bibliotekininkė Andrrea, veiklos metu vaikų dėmesį išlaikanti intonacijomis ir sensoriniais akcentais. O kur aplinkoje dėmesį Europos Sąjungai kuriantys organizatoriai. Vėliau vizitas po ikimokyklinio skyriaus erdves. Negalėjome atsistebėti, kaip tiek mamų visose ikimokyklinio ugdymo grupėse vienu metu ruošiasi šventei. Mokykloje Instituto Maria Ausiliatrice Soverato tai įprasta, nes didelis dėmesys skiriamas šeimai, jos įsitraukimui.

Mokymuose žavėjo ne tik tai, kaip informacija pateikta tiesiogiai susijusi su tema, bet ir… veiklos lauke bet kokiu oru (lijo išties daug). Mokymas būti pastabiems detalėms – tam, kas padeda mums pažinti supančią aplinką: medžiai, jų formos, lapai ir pan., ką mums tai pasako apie jų kilmę, supančius žmones, kokia galima jų atsiradimo istorija. Tai buvo puikus biologijos žinių pritaikymo aspektas, vedantis link pasakojimo kūrimo. T. y. link pasakojimo kūrimo struktūros, garsų, simbolių, spalvų panaudojimo, jo virtualumo, kuris siejamas ne vien su IKT panaudojimu, bet ir su žmogaus vidinio pasaulio, emocijų, jausmų įtraukimu. Mokymų metu akcentuota mintis, kaip glaudžiai pasakojimo kūrimas susijęs meditacija, gebėjimu atsipalaiduoti, nusiraminti. Lektoriaus tolerancija ir gebėjimas priimti nenumatytus veiksnius – prieinančius ir savo pagalbą siūlančius pašaliečius (beje net ir laisva anglų kalba).

Vienai iš mūsų šie Erasmus mokymai pirmieji. Kitai – ne, tačiau turbūt patys stipriausi Europos sąjungos vienybės pajautimui. Mūsų daug, mes iš 12-os skirtingų šalių, skirtingo lygmens mokyklų, pasirinkę skirtingas temas. Tai kur ta vienybė? Organizatoriai pasistengė, kad būtume įtraukti į Euro Soul festivalį – lygiagrečiai mokslų galimybė stebėti renginį, kurio metu vaikai žaidžia futbolą, o tarpuose  patikrina žinias apie Europos sąjungą. Kaip skatinami vartoti anglų kalbą, pradedant nuo mažųjų pirmokėlių. Koks dėmesys kiekvieno dalyvio šaliai! Vėliavų akcentai, veiklos skatinančios bendrauti tarpusavyje, pažinti aplinką bei čionykščius. Vietinės teatro trupės pasirodymas surengtas specialiai šiai progai – sėdėjome be žado, kai juokas pynėsi su jauduliu, apmąstymais, giliomis paslėptomis mintimis, Kalabrijos krašto pristatymu.

Po šių mokymų aišku viena kad nesvarbu kiek kartų tenka turėti galimybę dalyvauti Erasmus+ programoje, tai kaskart galimybė atrasti kažką naujo, nepajausto, bet labai reikšmingo mums, kaip vieningos Europos pilietėms.

Mokymai organizuoti pagal Erasmus+ programos finansuojamą projektą „INOVACIJOS UGDYME – NUO NAUJŲ SKAITMENINIŲ IKI SPORTO BEI SENSORINIŲ METODŲ“ (nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014193).

Informaciją parengė mokymų dalyvės  Aurelija Leišienė ir Daina Kantauskienė

Atnaujinta: 2023-08-11

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas