+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

IKMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA ATASKAITA 2022-2023 M.M._

IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2021-2021 m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2019-2020 m.m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2014-2015 M. M.

PLATUSIS 2016 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2017-2018 M.M.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2018-2019 M.M

Atnaujinta: 2023-12-01

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas