+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

2020 m. spalio – 2021 m. sausio mėn. ikimokyklinio ugdymo „Obuoliukų“ grupės vaikai kartu su pedagogėmis dalyvavo respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Į kelių mėnesių truksiantį projektą prisijungėme siekdamos  ugdymo(si) kokybės gerinimo bei įvairumo.

Akcentavome pagalba draugui, jei to reikia. Veiklos kėlėsi į sporto salę, į lauko žaidimų aikštelę. Veiklas  improvizavome, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Pasitelkus siūlomus žaidimus ir užduotis vaikai atliko įvairias veiklas: praktinę veiklą „Valgomi pėdsakai“ (vaikai uostė, ragavo įvairius vaisius ir daržoves, stebėjo perpjautų vaisių pjūvius, darė jų antspaudus), žaidimą „Pirmoji vardo raidė“ (lauke iš gamtinės medžiagos dėliojo savo vardo pirmąją raidę), žaidimą „Mano radinys“ (lapų krūvoje ieškojo paslėptų įvairių daiktų), rašto užduotį „Hieroglifai“ (kopijavo pasirinktus hieroglifus), smulkiosios motorikos lavinimo užduotį „Statinys“ (dantų krapštukų pagalba iš morkų statė įvairius statinius), kūrybinę užduotį „Juostelių žmogus“ (iš įvairaus ilgio juostelių klijavo žmogų) ir kt. Įtvirtino sąvokas kairė-dešinė,  maišė spalvas, įtvirtino skaitmenis iki 10.

Atlikome veiklas, kurios skatino vaikų smalsumą, aktyvumą, vaizduotę, tikslino ir praplėtė žodyną, lavėjo gebėjimas dirbti komandoje. Dalyvavimas projekte „Žaidimai moko“ paįvairino ugdymo procesą, suteikė vaikams net tik žinių, bet ir nemažai džiaugsmo.

Informaciją parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Asta Žvigaitienė

Atnaujinta: 2022-01-20

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas