+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO NUOSTATAI

PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS UGDYTINIAMS PLANAS

PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinta: 2024-07-22

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas