+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Nykštukų“ ikimokyklinio ugdymo grupė 

2022-2023 mokslo metai

„Nykštukų“ grupės ugdytiniams – jau penkeri. Jie savarankiški, žingeidūs, komunikabilūs, mokantys laikytis susitarimų. Vaikų grupė tapo tikra bendruomene, kur vienas kitam padeda, užjaučia, sprendžia problemas, kartu švenčia šventes. Ugdymo įstaiga stengiasi patenkinti įvairius vaikų poreikius – jie lanko baseiną, logopedo užsiėmimus, regos, judesio korekcijos pratybas, bendrauja su specialiąją pedagoge, socialine darbuotoja. Didelis dėmesys skiriamas pažintinei, socialinei, kultūrinei, sveikos gyvensenos sritims, pozityviam bendravimui. Ugdomoji medžiaga pateikiama įvairiomis formomis. Veiklų įgyvendinimas remiasi IU metodinėmis rekomendacijomis „Žaismė ir atradimai“.

Vaikai dalyvauja „Sveikos mokyklos“, „Sveikatiados“ veiklose, eTwinning projektuose, ugdymo centro organizuotose edukacinėse veiklose. Ugdosi būsimieji piliečiai, kurie saugos gamtą, kurs tvarią aplinką. Veiklose pagal galimybes naudojamos antrinės žaliavos, suteikiant joms antrą gyvenimą. Ugdytiniams akcentuojama pagarba gamtai, supančiai aplinkai. Pavasarį džiugina žalioji palangė, rudenį imamas derlius iš savo lysvės. Pagal galimybes stebima ir tyrinėjama gyvoji gamta.

Susibūrė šauni tėvelių bendruomenė, kuri palaiko visas iniciatyvas, siūlo savo idėjas, aktyviai dalyvauja grupės gyvenime.

Grupėje dirba vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Kaušienė ir Jolanta Romanovaitė bei auklėtojų padėjėja Vilma Juchnevičienė.

2021-2022 mokslo metai

Grupę lanko 4 metų amžiaus vaikai.

2020 -2021 mokslo metai

Mes esam „Nykštukai”. Mums visiems jau trys metai. Mūsų grupę lanko septynios mergaitės ir devyni berniukai. Mums čia smagu – daug žaidžiame, piešiame, dainuojame, sportuojame, tyrinėjame, mokomės tvarkytis ir sveikai gyventi. Visi stengiamės gyventi draugiškai, vieni kitiems padėti. O mus prižiūri auklėtojos Jolanta – su ja mes einame į „Labaduko” teatro studiją, mokomės vaidinti, tampame pasakų personažais, šokame ir dainuojame, ir Irena – ji mus moko pažinti gamtos reiškinius, kartu tyrinėjame ir žaidžiame. Padėjėja Vilma padeda rengtis, kai piršteliai neklauso, pamaitina, paguodžia, kai atplaukia liūdesio debesėlis.

Su vaikais dirba patyręs grupės kolektyvas. Tai auklėtojos Jolanta Romanovaitė ir Irena Kaušienė, turinčios vyr. auklėtojos kvalifikaciją, bei auklėtojos padėjėja Vilma Juchnevičienė.

Atnaujinta: 2022-11-16

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas