+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras yra pasirašęs socialinės partnerystės sutartis:

– penkiašalę su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Žilvitis”,  Šiaulių lopšeliu-darželiu „Gluosnis”, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Sigutė”,  Šiaulių lopšeliu-darželiu „Coliukė”. Sutartyje numatytas bendradarbiavimas sporto veiklų organizavime, STEAM veiklų įgyvendinime, kvalifikacijos tobulinimo bei kitose su vaikų ugdymu susijusiose veiklose pagal kasmet atnaujinamą penkiašalės sutarties priemonių planą.
–  Šiaulių lopšeliu-darželiu „Bitė” – svarbus socialinis partneris konsultuojantis dėl SUP vaikų ugdymo organizavimo, aplinkų pritaikymo.

Atnaujinta: 2021-05-11

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas