+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Balandžio 26 d. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro STEAM darbo grupės narės Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė ir Asta Žvigaitienė vedė respublikinį online žaidimą „Vaikų ugdymo(si) kodas – kūrybiškumas“.

Renginio metu įgyvendinta kūrybinė veikla „Daikto ir piešinio dialogas“ (rekomendacijų IU pedagogui rinkinio „Žaismė ir atradimai“ knygą „Kūrybiniai dialogai“), grįsta kūrybinio mąstymo principu, kai skirtingos medžiagos ir daiktai integruojami į bendrą kūrybinę kompoziciją, sukuriant naujas ir neįprastas daiktų pritaikymo galimybes. Skatinama ne tik atpažinti daiktą, bet ir jį neįprastai panaudoti derinant su kitomis medžiagomis.

Vaikai kūrybiniuose darbuose panaudojo įvairiausias medžiagas ir priemones: meninės raiškos priemones, šaukštus, puodelius, lėkšteles, reples, plaktukus, žirkles, siūlus, vielutes, veidrodį, sąvaržėles, medinius pagaliukus, medžiagos skiautes, akmenukus, įvairią gamtinę medžiagą, laikraščius, spalvotą popierių…

Apibendrindamos mokytojos pažymėjo, kad veikla vaikams patiko, buvo įdomi, skatinanti domėtis kitokiomis daikto panaudojimo galimybėmis, ugdanti iniciatyvumą, atkaklumą, kūrybiškumą, lavinanti sakytinę kalbą ir meninius gebėjimus, bet labiausiai vaikams patiko online susitikimas išmaniosiose lentose ar kompiuteryje.

Online žaidime dalyvavo:

  • Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“, 4 metų amžiaus „Ežiukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Diana Žigeliene,
  • Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ 4–5 metų amžiaus, „Svajoklių“ grupės ugdytiniai su mokytoja Sigita Petruliene,
  • Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ 4–5 metų „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Kristina Maselskiene,

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro 5–6 metų amžiaus „Obuoliukų“ grupės ugdytiniai su mokytojomis Jurgita Kvietkauskiene ir Asta Žvigaitiene bei 5–6 metų amžiaus „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Palmira Vasiliauskiene.

Informaciją parengė IU mokytoja  Ilona Norienė

Atnaujinta: 2022-05-17

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas