+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Daina Kantauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Sekretorė – Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai – visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformalaus ugdymo mokytoja.

Švietimo pagalbos specialistų  metodinė grupė:

Pirmininkė – Aida Klevickienė, judesio korekcijos specialistė,

Sekretorė – Algina Kaulinienė, logopedė.

Nariai:

Reda Skauminė, socialinė pedagogė,

Nerilė Taurienė, specialioji pedagogė, logopedė,

Eugenija Petravičienė, tiflopedagogė.

Veiklos plano rengimo 2023-imes m. darbo grupė:

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Palmira Vasiliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Aida Klevickienė, judesio korekcijos specialistė,

Gražina Kriaučiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo (2022 m.) darbo grupė:

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Jurgita Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Asta Žvigaitienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Ilona Norienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Palmira Vasiliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Sudarytos atskiros darbo grupės skirtingoms veiklos sritims įgyvendinti (lauko edukacinių aplinkų kūrimo, švenčių ir renginių organizavimui, projektinių veiklų plėtojimui ir kt.), kuriose dalyvauja pedagogai, pagalbos vaikui specialistai bei auklėtojų / mokytojų padėjėjai.

Atnaujinta: 2022-11-28

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas