+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Palmira Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Sekretorė – Ilona Norienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai – visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformalaus ugdymo mokytoja.

Švietimo pagalbos specialistų  metodinė grupė:

Pirmininkė – Aida Klevickienė, judesio korekcijos specialistė,

Sekretorė – Algina Kaulinienė, logopedė.

Nariai:

Rūta Bujienė, socialinė pedagogė,

Iveta Grišiūtė, specialioji pedagogė, logopedė,

Eugenija Petravičienė, tiflopedagogė.

Veiklos plano rengimo 2023-imes m. darbo grupė:

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Daina Kantauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Aida Klevickienė, judesio korekcijos specialistė,

Palmira Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Asta Žvigaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Veiklos kokybės įsivertinimo (2022 m.) darbo grupė:

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Daina Kantauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Jurgita Kvietkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Ilona Norienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Giedrė Pipinytė-Grunskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Veiklos kokybės įsivertinimo pagal Bendrojo vertinimo modelį darbo grupė:

Koordinatorė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Darbo grupės vadovė – Ilona Norienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Darbo grupės nariai:

Daina Kantauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Jurgita Kvietkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Giedrė Pipinytė-Grunskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Sudarytos atskiros darbo grupės skirtingoms veiklos sritims įgyvendinti (lauko edukacinių aplinkų kūrimo, švenčių ir renginių organizavimui, projektinių veiklų plėtojimui ir kt.), kuriose dalyvauja pedagogai, pagalbos vaikui specialistai bei auklėtojų / mokytojų padėjėjai.

Atnaujinta: 2024-05-24

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas