+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

 Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai (3-4 m.) padedami ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkė Rimos Atraškevičienės nagrinėdami temą apie Lietuvą, internetinėje svetainėje stebėjo šalies įžymiomis pilimis. Kadangi keletas vaikų kartu su tėveliais jau pabuvojo GEDIMINO PILYJE, bei ji vaikams labiausiai patiko, nes joje visada plevėsuoja Lietuvos trispalvė, todėl nutarėme tokią pilį sukurti grupėje.

Artėjo Vasario 16-oji – Lietuvos atkūrimo diena, vaikams geriau  suprantama kaip Lietuvos gimtadienis, todėl aptarėme ne tik su vaikais, bet ir tėveliais, kaip ir iš kokių antrinių žaliavų ją būtų galima pastatyti. Tėveliai parūpino 3 dėžes, trijų spalvų  popieriaus, klijų, akmenukų.

Gedimino pilį „statėme“ visą savaitę, puošėme Lietuvos vėliavos spalvomis (nes tokia mintis vaikams tai labai patiko), „įstatėme“ duris ir langus. Kadangi vaikai matė, kad pilies šonuose matyti akmenys, todėl prilipdėme akmenukų prie „pamato“. Ant pilies stogo iškėlėme Lietuvos trispalvę.

Pastatytą Gedimino pilį nutarėme išmatuoti ne tik aukštį, bet ir storį. Kadangi vaikai skaičių, liniuotės dar nepažįsta, todėl ją matavome savo ūgiu, išskėstomis rankomis, sprindžiais, lazdelėmis, knygomis, pėdomis (paguldę pilį ant grindų).

Pasirodo, kad mūsų pastatyta  Gedimino pilis aukštesnė nei „Žvirbliukų“ grupės vaikai.

Mokytoja Rima išmatavo centimetru ir pabandė nupiešti popieriuje, pažymėti skaičius.

 

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Murzienė pristatė MEDININKŲ PILĮ, kurios autorius – Jokūbas Rūkas 6 m. Jokūbas su šeima sutiko sudalyvauti  Kūrybinių dirbtuvių-parodoje  „Įžymios Lietuvos pilys“. Susipažino ir išsirinko vieną pilį, kurią  statė iš antrinių žaliavų kartono.

Naudojant matematikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias su tėvelių pagalba atliko matavimus. Pilies matmenys: iki 50 cm x 50 cm. Pilies detales suklijavo ir nudažė. Į darbą įsijungė visa šeima: mama, tėtis, brolis ir mažoji sesė. Rezultatas puikus, Jokūbas komandiniu darbu patenkintas.

 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Justė Tverijonienė pasirinkome gaminti, konstruoti MEDININKŲ PILĮ. Projektą įgyvendino ,,Cha” grupė, pasitelkę jūros putą, guašą, gofruotą popierių, karštus klijus. Sunkiausia buvo padengti jūros putą dažais, nes nudžiūvus, jie trupa nuo sienų, bet procesas buvo linksmas ir rezultatas dalyviams patiko.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sima Baliutavičienė atkreipia dėmesį, kad siekiant išradingai paminėti Lietuvos nepriklausomybei svarbias datas. Su 6–7 m. vaikais ieškojo, tyrinėjo skirtingas Lietuvos pilis, analizavo jų architektūrą. Vaikai pasirinko didingą RAUDONĖS PILĮ. Ieškojome antrinių medžiagų iš kurių pavyktų sukonstruoti pilies fragmentą, panaudojame įvairių matmenų ritinėlius ir dėžutes. Vaikai su suaugusiųjų pagalba konstravo ir matavo, siekdami, kad statinys atitiktų nurodytą dydį. Sukūrę pilies fragmentą, vaikai dekoravo, piešė langus ir duris. Užbaigę kūrybinį darbą, vaikai dar kartą viską išmatavo.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Šležienė su 6–7 m. ugdytiniais gamino PANEMUNĖS PILĮ.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ „Lazdynėlio“ grupės 3–4 m. vaikai pažiūrėję visas pilis išsirinko RAUDONĖS PILĮ. Vaikai įsitraukė į procesą tapė, kirpo, klijavo, matavo. Vaikams pilį paruošti padėjo vyresnioji mokytoja Vilma Gabalienė.

            

 

              Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Mičelienė su 4 m. ugdytiniais kūrė PANEMUNĖS PILĮ. Tai – renesanso stiliaus rezidencinė pilis Jurbarko rajone.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytoja metodininkė Odeta Kadkauskienė su 6 m. vaikais apžiūrėjo įvairių pilių nuotraukas. Vaikai pasirinko BIRŽŲ PILĮ. Galvojo iš ko daryti, rinko medžiagą, piešė brėžinį, konstravo, matavo, dekoravo.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Terleckienė su kolegėmis ir 5 m. ugdytiniais gamino KAUNO PILĮ.

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ IU mokytoja Monika Andruškienė su „Kodėlčiukų“ grupės 5–6 metų vaikais kūrė KAUNO PILĮ.

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Kalinauskienė su 5 m. ugdytiniais kūrė MEDININKŲ PILĮ.

Atnaujinta: 2023-03-10

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas