+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Ugdytinių tėvų atstovai:

1.1.1. Živilė Nagliūtė (narė),

1.1.2. Eglė Petrauskienė (narė),

1.1.3. Kristina Petroliūnė (pirmininkė),

1.1.4. Inga Songailienė (narė),

1.1.5. Gabrielė Stulgaitienė (narė),

1.1.6. Sandra Vaikėnienė (narė).

1.2. Pedagogų atstovai:

1.2.1. Giedrė Pipinytė-Grunskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (narė),

1.2.2. Vilma Begonienė, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja (narė),

1.2.3. Palmira Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (narė).

1.3. Petro Avižonio ugdymo centro direktoriaus deleguoti asmenys:

1.3.1. Aurelija Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (sekretorė),

1.3.2. Ilona Kazlauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ direktorė (narė),

1.3.3. Jordana Kurtinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje (narė).“

Atnaujinta: 2024-02-01

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas