+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Metodinės dienos „Užkduotas nesumokyklinta vaikystė“

2022 balandžio 5–6 dienomis Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ organizavo metodines dienas  „Užkduotas nesumokyklinta vaikystė“ socialinių partnerių atstovams. Pedagogės stebėjo gerosios patirties pavyzdžius apie taikomus programavimo pagrindus ikimokyklinėje įstaigoje. Ugdytinių amžius vyravo nuo lopšelio gr. iki priešmokyklinio. 

Respublikinė virtuali paroda „Tyrinėjimo džiaugsmas” – organizatorius Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras.
Respublikinis kūrybinis projektas „Vaikų matematinis ugdymas kaupiant geometrinę patirtį” – organizatorius  Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis”.
Konferencijos tikslas. Skleisti vertingą pedagoginę patirtį, keistis inovatyvaus ugdymo(si) idėjomis, ugdant vaikų geometrinius gebėjimus.

Konferencijoje dalyvavo specialioji pedagogė Jolanta Grublienė ir pristatė priemonę „STEAM geometrinės figūros realiame gyvenime”. Daugiau informacijos prisegtame faile STEAM geometrinės figūros realiame gyvenime

Atnaujinta: 2022-04-20

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas