+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

     Petro Avižonio ugdymo centre diegiama veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).

     Veiklos kokybės vadybos sistema – Centre vysiančių veiklos procesų valdymo sistema, teikianti informaciją veiklai koreguoti ir veiklos rezultatams gerinti.

     Įsivertinimas vyks sausio – kovo mėn. Kviečiame aktyviai dalyvauti darbo grupės organizuojamuose įsivertinimo procesuose (apklausose, diskusijose ir kt.)

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro „Naminukai“, „Nykštukai“, „Pelėdžiukai“, „Obuoliukai“, Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, Šiaulių lopšelis darželis „Žilvitis“, Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“, Utenos lopšelis-darželis „Pasaka“ ir partneriai iš Rumunijos bei Turkijos, įkvėpti IU metodinių rekomendacijų rinkinio „Žaismė ir Atradimai“, susijungė eTwinning projektui „Atspindžių žemėlapis“.

Projekto veiklos vedė vaikus per naujus atradimus – atspindžių ieškojimą įvairiausiose aplinkose, jų tyrinėjimą, simetrijų, dydžių, spalvų žaismą atspindžiuose, įspūdingiausių atspindžių rinkimus, ir svarbiausia – savo jausmų, emocijų, savivertės įprasminimą, kuriant dainą ir ją pristatant projekto dalyviams. Vaikai išbandė projekto mokytojų kurtas IKT priemones – žaidimus, susipažino su saugaus interneto naudojimosi galimybėmis. Džiaugiamės vaikų susidomėjimu, kūrybiškumu projekto metu įgytas žinias, patirtį perteikiant kuriant naujus žaidimus, veiklas, kūrybinius darbus, džiaugiamės tėvų įsitraukimu, fiksuojant vaikų atrastus atspindžius, renkant įdomiausius ir padedant mokytojams įvertinti projekto naudą vaikų ugdymui(si).

Ar mes jau baigėme savo kelionę po atspindžių pasaulį?.. Tikrai ne, nes vis dar girdime džiaugsmingus vaikų šūksnius: „Mokytoja, aš matau atspindį“.

Projekto metu buvo sukurtas „Atspindžių žemėlapis“

MailScanner has detected a possible fraud attempt from “padlet.com” claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from “padlet.com” claiming to be Reflections map (padlet.com)

„Atspindžių  žemėlapis“

eTwinning projektas ,,Reflection map” (youtube.com)

Informaciją parengė IU mokytoja Daina Kantauskienė

„Žirniukų“ – „Obuoliukų“ ir „Smalsučių“ – „Pelėdžiukų“ grupės  ugdytiniai dalyvavo respublikiniame  RIUKKPA projekte “Maži ir dideli-sportuojame visi”. Projekto tikslas – stiprinti (skatinti) bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingo amžiaus vaikų fizinio ugdymo užsiėmimuose.Iš pradžių lyg ir buvo nedrąsu mažiesiems, bet pradėjus judėti smagu buvo ne tik didesniems, bet ir mažiesiems. Sportuojant netrūko nei judesio, nei juoko ir gerų emocijų😊

Sporto ir sveikatingumo komanda

„Žirniukų“ grupės ugdytiniai prisijungė prie  RIUKKPA  organizuojamo respublikiniame projekto „Piemenėlių pramogos”. Projekto tikslas: puoselėti etnokultūrą atgaivinant senus piemenėlių žaidimus, lavinti judėjimo įgūdžius.

Susikaupę ir rimti vaikai žaidė žaidimus, panaudodami natūralius medžio pagaliukus ir pintus krepšelius. Netrūko ir juoko, džiugesio ir pamokymų draugams. O ir patys vaikai žiūrėjo  į veidrodžius ir stebėjosi, kaip neįprastai, bet gražiai atrodo. Kaip man patiko žaisti žaidimus; ir man patiko, o aš noriu  ir vėl pakartoti, ir tai tik keletas vaikų minčių iš puikios pramogos, apie kurią vaikai kalbėjo visą vakarą…..

„Žirniukų“ grupės mokytojos  Asta Žvigaitienė ir Ilona Norienė

KLIMATO SAVAITĖ. ŠTAI KAIP MES JĄ PAMINĖJOME!

2023 m. spalio 23–29 d. Aplinkos ministerija penktąjį kartą rengė Klimato savaitę.

Ši iniciatyva skatina visuomenę atvirai kalbėti apie iššūkius ir galimybes švelninant klimato kaitą, prie jos prisitaikant ir didinant atsparumą. Prie šios iniciatyvos jungėsi ir Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bendruomenė, įgyvendindama keletą veiklų. Viena iš jų ilgalaikė – ĄŽUOLŲ AUGINIMAS.

Kadangi klimato kaitos švelninimo samprata yra neatsiejama nuo pastangų padidinti anglies dioksido (CO2) absorbavimo potencialą, pavyzdžiui, atkuriant didžiausius CO2 sugėrėjus, vadinamuosius Žemės plaučius t.y. miškus – kiekvienas vaikas pasėjo po savo gilę, įsipareigojo rūpintis ir prižiūrėti ją, išauginant ąžuoliuką. Išaugusius ąžuoliukus – pasodinti įstaigos teritorijoje.

Įstaigoje taip pat surengta žaisliukų iš gamtinės medžiagos paroda „Žaislų iš GAMTOS istorijos“, kuriai darbelius noriai gamino ne tik mokytojos, bet ir ugdytiniai su savo šeimomis.

„Naminukų“, „Nykštukų“, „Saulės zuikučių“, „Pelėdžiukų“, „Obuoliukų“ grupių vaikai kartu su mokytojomis Daina Kantauskiene, Jurgita Tamošauskiene, Jolanta Romanovaite, Vilma Maslauke, Palmira Vasiliauskiene, Jurgita Kvietkauskiene startuoja naujame tarptautiniame eTwinning projekte „Atspindžių žemėlapis“. Šiame projekte dalyvauja 24 dalyviai iš keturių skirtingų šalių: Lietuvos, Turkijos, Rumunijos ir Lenkijos. Į projektą įsitraukė ir Centro socialiniai partneriai iš l/d „Gluosnis“, „Bitė“, „Sigutė“.

Projekto metu vaikai tyrinės atspindžius skirtinguose paviršiuose, eksperimentuos, kurs, žais, vertins, kaip projekto veikla įtakoja savivertę, motyvaciją ir socialinį aktyvumą. Projekto metu vaikai, mokytojai iš visų dalyvaujančių šalių bendradarbiaus, dalinsis savo idėjomis, kurs bendrus darbus.

Mes labai laukiame šios nuostabios kelionės po atspindžių pasaulį kartu su mūsų tarptautiniais draugais!

P.S. Idėją projektui įkvėpė IU metodinių rekomendacijų rinkinys „Žaismė ir atradimai“.

 

Informaciją parengė Daina Kantauskienė

Foto Vilma Maslauskė

PARTNERIAI

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos regos ugdymo centras

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Sveikatiada

Sveikatiada

Sveika mokykla

Sveika mokykla

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės

Elektroninis dienynas

Elektroninis dienynas