+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

     Petro Avižonio ugdymo centre diegiama veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).

     Veiklos kokybės vadybos sistema – Centre vysiančių veiklos procesų valdymo sistema, teikianti informaciją veiklai koreguoti ir veiklos rezultatams gerinti.

     Įsivertinimas vyks sausio – kovo mėn. Kviečiame aktyviai dalyvauti darbo grupės organizuojamuose įsivertinimo procesuose (apklausose, diskusijose ir kt.)

Atnaujinta: 2024-01-24

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas