+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

STEAM veikla „Skęsta, plaukia“ su ikimokyklinio amžiaus „Obuoliukų“ (3–4 m.) ir „Žirniukų“ (5–6 m.) grupėmis.

  1. Tyrinėjo vandens savybes įvairiose situacijose,
  2. Nuotaikingai mėtė lengvus ir sunkius daiktus į keturis skirtingų spalvų indus.
  3. Stebėjo, kurie daiktai skęsta, o kurie plūduriuoja.
  4. Susipažino su daiktų paviršiumi, pakartojo spalvas.

Rezultatas: kėlė hipotezes, vėliai jas patvirtino arba paneigė apibendrindami rezultatus. Veikla skatino mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų. Buvo plėtojamas kritinis mąstymas.

Informaciją parengė auklėtoja metodininkė Asta Žvigaitienė

Atnaujinta: 2020-03-13

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas